Hà Nội có quy định mới về đấu giá đất


Nội quy định mới về đấu giá đất | Bất động sản
Nội ban hành quy định mới về đấu giá quyền sử dụng đất hiệu lực từ ngày 30/11/2020. Quđất được sử dụng để đấu giá quyền sử dụng đất quỹ đất theo quy định tại Điều 4 Thông tư liên tịch số 14/2015 ngày 4/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Tư pháp …


Nội quy định mới về đấu giá đất | Địa ốc | Báo điện …
Nội quy định mới về đấu giá đất. TPO – UBND TP Nội vừa ký Quyết định số 27 về Ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn TP. Quyết định này hiệu lực kể từ ngày 30/11/2020.


Nội quy định mới về đấu giá đất – Thông tin bất động …
UBND TP Nội vừa ký Quyết định số 27 về Ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn TP. Quyết định này hiệu lực kể từ ngày 30/11/2020. Theo quy định mới, việc thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất phải đảm bảo các …


Quyết định 27/2020/QĐ-UBND Nội Quy định về đấu giá
Quyết định 27/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Nội về việc ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn Thành phố Nội


Nội ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất
UBND TP. Nội mới đây đã ban hành Quyết định số 27/2020/QD-UBND về Ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố.


Nội ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất
Mới đây, UBND Thành phố Nội đã ban hành Quyết định số 27/2020/QD-UBND về Ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố.


Nội cho ý kiến về quy định đấu giá quyền sử dụng đất
Ngày 3/11, Chủ tịch UBND thành phố Nội Chu Ngọc Anh chủ trì phiên họp tập thể UBND thành phố để xem xét một số nội dung trình kỳ họp cuối năm 2020 của HĐND thành phố. Tại buổi làm việc, thành phố cũng cho ý kiến về quy định đấu giá quyền sử dụng đất.


Quyết định 04/2017/QĐ-UBND đấu giá quyền sử dụng đất để …
QUY ĐỊNH. VỀ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG Đ Ấ T HOẶC CHO THUÊ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI (Ban hành k è m theo Quyết định s ố 04/ 2017/QĐ-UBND ngày 24 th á ng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành ph ố Nội). Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG


Quy định và hướng dẫn mới nhất về đấu giá quyền sử dụng đất
Quy định trường hợp cụ thể để tiến hành đấu giá, vì những trường hợp đất đã những ưu đãi nhất định như không phải trả tiền sử dụng đất, đất được miễn, giảm tiền sử dụng đất…thì sẽ không đủ điều kiện tiến hành đấu giá quyền sử dụng …


Nghị định 62/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật đấu giá tài sản
2. Chứng chỉ đào tạo nghề đấu giá được cấp theo quy định của Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản giá trị như giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản.