Sykehusets plassering: – Valget kan ikke bare sette sykehuset i Sandnessjøen i fare. Men i verste fall også sykehuset …


aID logo – ranablad.no
Valget kan ikke bare sette sykehuset i Sandnessjøen i fare. Men i verste fall også sykehuset på Nord-Helgeland. Om ikke med en gang så på sikt. Det er vel flere enn meg som husker at Espen Isaksen etter Høies sykehusavgjørelse, sa i media at innen 10 år ville det være bare ett sykehus på Helgeland.


Hulda i stort intervju: Om nytt sykehus i Sandnessjøen
Men som storforbruker av helsetjenester ville hun nok kommet ofte til sykehuset i Sandnessjøen også, uten at jeg vil uttale meg for mye om et enkelt tilfelle som jeg ikke kjenner. Men ut fra hva du skisserer, ville det blitt ei slik endring.


aID logo – Helgelendingen
Det vil i verste fall – slik det ser ut til å ha utviklet seg – kunne vise seg å bli kroken på døra for Mosjøens som et alternativ. Fordi det ikke jobbes for å få sykehuset til Mosjøen. Mosjøen som lokasjon er etter vår mening det beste alternativet samlet sett, men framholdes ikke lengre som et alternativ, verken i media eller blant politikerne.


Hva mener du om RiT2000? – adressa.no
Det er ikke bare syke folk som oppholder seg på universitetssykehuset – men også 5500 ansatte, studenter, forskere og besøkende. Med lokalisering på Øya ligger det til rette for at mange velger «myke» transportmidler, og tilgjengeligheten er god for det som skal være regionsykehus for hele landsdelen.


Hvis pasienten ikke kan bli operert på dagkirurgi, og …
– Hvis pasienten ikke kan bli operert på dagkirurgi, og trenger øyeblikkelig hjelp, så vil operasjonen skje på Mo – ikke bare når det gjelder tarmslyng, men generelt, svarer Gunnlaugsdóttir – og legger til at planen er å oppgradere den prehospitale tjenesten; den som ivaretar pasienten før han er framme på sykehuset.


Beredskap – Vestre Viken
På denne siden finner du informasjon hvis Vestre Viken er i forhøyet beredskap. Det kan for eksempel være ved større ulykker eller kriser.


aID logo – Helgelendingen
Aud Tennøy har i en artikkel i Teknisk Ukeblad av oktober 2016, kritisert plassering av Kalnes, som ett av de tre verste sykehus prosjektene i Norge mht. lokalisering og samferdsel. Hun trekker frem Barcode i Oslo som et eksempel til etterfølgelse. Bjørn Hødal, kommunikasjonssjef i Sykehuset Østfold, sier de er godt fornøyd med tomtevalget;


Støtteaksjon til sykehus-ansattes krav om at …
Arbeidsulykke. Fall fra gravemaskin. Et stykke fra veg. Brann og ambulanse har vært på stedet. E… 15:56 @politinordland Ikke arbeidsulykke, men ulykke med ATV. En skadd person hentet av helikopter, til sykehuset i Bodø. Ukjent skadegrad. Oppdateres her. 15:27 @VtsNord Tamokdalen skred 23 og 24 mai 2020 via @YouTube


«Husebyskogen er valgt fordi dette alternativet samlet …
Eksisterende infrastruktur fra Holsfjorden til Kattås har ikke kapasitet til å dekke Oslo i tillegg til Asker og Bærum, og derfor ville tilleggsinvesteringer og en større utvidelse av anlegg på Kattås vært nødvendig.En sjøledning fra Sandvika til Festningen er isolert sett en mulig løsning, forutsatt at miljømyndighetene gir tillatelse, men forslaget er likevel forkastet.


“Det verste scenarioet for majoriteten av fagmiljøene er …
Først, jeg kan ikke huske at noen på Helgeland har trukket frem Sverige som eksempel i denne debatten nettopp fordi det er vesentlige forskjeller som f.eks. topografi med de delene av Sverige som det kunne vært naturlig å sammenligne Helgeland med. Flere mener «målbåndmetoden» ikke er så komplett meningsløs som du skal ha det til.