Nesten halvparten av sengene står tomme ved Norges og Europas største sykehus


Nesten halvparten av sengene står tomme ved Norges og
Nesten halvparten av sengene står tomme ved Norges og Europas største sykehus. Koronatiltakene til regjeringen har ført til en halvering av antallet operasjoner. Krisetiltakene kan i seg selv få større konsekvenser for folkehelsen enn selve koronaepidemien, advarer Legeforeningen.


Nesten halvparten av sengene står tomme ved Norges og
Koronatiltakene til regjeringen har ført til en halvering av antallet operasjoner. Krisetiltakene kan i seg selv få større konsekvenser for folkehelsen enn selve koronaepidemien, advarer Legeforeningen.


Nesten halvparten av sengene står ubrukt og tomme ved
Som Norges og Europas største sykehus målt i antall ansatte, har Oslo universitetssykehus vært en viktig del av frontlinjen mot koronaviruset. Sammen med Ahus har sykehuset behandlet en stor del av de mest alvorlige syke koronapasientene i Norge. Nå viser de…


Nesten halvparten av sengene ved Oslo universitetssykehus …
Nesten halvparten av sengene ved Oslo universitetssykehus står tomme Belegget ved Oslo universitetssykehus har bare vært på 53 prosent den siste uken i mars. … Nesten halvparten av sengene ved Oslo universitetssykehus står tomme. … Jan Vardøen åpner Norges største drive in-kino på Tryvann i påsken


Nesten halvparten av sengene på Oslo universitetssykehus …
Nesten halvparten av sengene på Oslo universitetssykehus står tomme Belegget ved Oslo universitetssykehus har bare vært på 53 prosent den siste uken i mars.


Medisin/Helse, Sykdom | Nesten halvparten av sengene på …
Nesten halvparten av sengene på Oslo universitetssykehus står tomme I ukene før 13. mars, var belegget ved OUS om lag 75 prosent. Den siste uken i mars var belegget falt til 53 prosent.


Nesten halvparten av sengene på Oslo universitetssykehus …
Nesten halvparten av sengene på Oslo universitetssykehus står tomme I ukene før 13. mars, var belegget ved OUS om lag 75 prosent. Den siste uken i mars var belegget falt til 53 prosent.


SOL livestudio – Nesten halvparten av sengene på Oslo …
Nesten halvparten av sengene på Oslo universitetssykehus står tomme: Belegget ved Oslo universitetssykehus har bare vært på 53 prosent den siste uken i mars. Dette til tross for at sykehuset har håndtert en stor del av de mest syke koronapasientene, skriver Aftenposten. I ukene før 13. mars, var belegget ved sykehuset om lag 75 prosent.


Nesten halvparten av sengene på Oslo universitetssykehus …
Nesten halvparten av sengene på Oslo universitetssykehus står tomme. … var belegget ved sykehuset om lag 75 prosent. … Halvparten av alle nordmenn har endret sommerferieplanene.


Nesten halvparten av sengene på Oslo universitetssykehus …
Belegget ved Oslo universitetssykehus har bare vært på 53 prosent den siste uken i mars. Dette til tross for at sykehuset har håndtert en stor del av de mest syke koronapasientene, skriver Aftenposten. I ukene før 13. mars, var belegget ved sykehuset om lag 75 prosent. Oslo universitetssykehus ha